Annat

Bl.a. på andra ställen

  • stilleben
  • bomull
  • spri
  • loggert
  • loggert
  • loggert
  • segelmakarn
  • lina
  • segelmakarn

Båtpostiljon

Simbergs Båtbyggeri hade hand om postutdelningen i Korpoströms byområde samt öarna i södra Nagu och Korpo sedan 2005.
Jag och Plåtfia tackar för många händelserika år tillsammans med er, bästa kunder. Vid nyår 2014 gick vi i pension!

On location

Många jobb görs "on location", ibland under bar himmel eller i tillfälliga skydd, på en farstutrappa t.ex...

Reparationer

En stor del av alla uppdrag handlar om - reparationer! Inte bara mer eller mindre hoppllösa kundprojekt, utan också den egna maskinparken pockar på uppmärksamhet - hydrokoptern Madde är en riktig värsting.

Annat

En brokista blir till!